Jak (ideálně) volit?

Víte, že každý volič má počet hlasů, který je rovný počtu volených členů zastupitelstva?  V Ústí nad Orlicí volíme do zastupitelstva o 27 členech. Každý oprávněný volič tedy disponuje 27 hlasy.

Vyplývající souvislosti, v rámci volebního systému, stále nejsou mnoha voličům zcela známé a mnohokrát nechají své hlasy propadnout nebo si naopak myslí, že zakřížkováním dají preferenční hlasy svým favoritům, ale vůbec to nemusí být pravda. Přesněji řečeno, nedocílí toho, oč se snažili.
1. Volba jedné kandidátky, které dá volič všechny své hlasy.

Všichni kandidáti na dané kandidátce dostanou jeden hlas.

Toto je pro kandidátku KDU-ČSL nejlepší varianta. Podpořte nás, prosím, tímto způsobem a nepoužívejte další dvě možnosti.


2. Volba jedné kandidátky doplněná o kandidáty z jiných kandidátek.

Zvolená kandidátka dostane o tolik méně hlasů, kolika jiným kandidátům z jiných kandidátek dal volič svůj hlas. Kandidáti na zvolené kandidátce dostanou hlasy podle pořadí na této kandidátce.

Příklad pro naše město:
Volič zakřížkuje kandidátku KDU-ČSL (má 27 kandidátů) a k tomu 7 kandidátů z ostatních kandidátek.  Hlasy dostane prvních 20 kandidátů na kandidátce KDU-ČSL a 7 zvlášť zakřížkovaných kandidátů na dalších kandidátkách.

Uvažujete-li o podpoře kandidátky KDU-ČSL, ale z různých důvodů nechcete volit jen KDU-ČSL, použijte, prosím, tuto variantu volby.

3. Volič nezakřížkuje žádnou kandidátku, ale své hlasy přidělí (zakřížkuje) jednotlivým kandidátům z libovolného počtu kandidátních listin.

Počet takto vybraných kandidátů nesmí překročit počet rozdělovaných mandátů, tj. v našem městě 27, jinak se hlasovací lístek stává neplatným!

V tomto případě volič rozdá jen tolik hlasů, kolik kandidátů explicitně vybral. Pokud vybere méně, než je volený počet členů zastupitelstva, o své hlasy přichází. Pokud udělí více, byť omylem, stává se jeho hlas neplatný.

Z pohledu celé kandidátky KDU-ČSL je toto nejméně vhodná podpora. Použijte, prosím, variantu č. 1 nebo alespoň č. 2.

Proč je „špatně“ varianta č. 3?

„V těch komunálních volbách panuje takový velký mýtus, že voliči mohou přímo volit jednotlivé kandidáty. Jsou to opravdu hlasy pro politické strany," varoval politolog Tomáš Lebeda.
Zdroj: https://jicinsky.denik.cz/z-regionu/u-voleb-budte-pri-krizkovani-opatrni-funguje-jinak-nez-preferencni-hlasy-2014100.html

Žádné přednostní (preferenční) hlasy při komunálních volbách neexistují!

Počet hlasů pro volební stranu je dán součtem hlasů, které obdrželi její kandidáti. Po volbách se hlasy sečtou a posléze přepočítají na mandáty. A teprve poté jsou stranické mandáty rozdělovány konkrétním stranickým kandidátům!
Varianta č. 3 je tedy z pohledu jakékoliv strany či kandidátky nejméně výhodná. První na řadě je po volbách součet všech hlasů a test, které strany překonaly pětiprocentní práh (tzv. „uzavírací klauzuli“) - což ještě vůbec neznamená, že mají automaticky nárok na mandáty!

Pokud tedy volič použije variantu č. 3, oslabuje tím kandidátku strany jako takovou, protože voličem preferovaný kandidát přinese straně jen jeden hlas, nikoliv v ideálním případě všech 27 hlasů jednoho voliče.

Pokud by Vás zajímaly detaily celého procesu, doporučujeme velmi podrobně popsaný současný stav a pravidla pro přepočet mandátů v komunálních volbách zde:

http://www.volebnisystem.cz/soucasny-stav/