Volební program

KDU-ČSL se zasloužila mimo jiné i o městskou hromadnou dopravu a bude se ji nadále snažit zlepšovat dle potřeby občanů, např. úhrada městskou kartou. Jsme ale  pro zlepšení mnoha dalších věcí užitečných všem generacím.
pro všechny:
 • jsme pro o optimalizaci parkovacích míst
 • jsme pro budování  nových parkovacích objektů, např. v bývalé Perle
 • jsme pro zlepšení návaznosti vlakových a autobusových spojů ze sousedních obcí a měst
 • jsme pro vyrovnaný rozpočet
 • jsme pro zvýšení počtu městských nájemních bytů
 • jsme pro modernizaci městského bytového fondu
 • jsme pro aktivní vystupování vůči neplatícím nájemníkům městských bytů
 • jsme pro rozvoj Orlickoústecké nemocnice a chceme být přínosný partner
 • jsme pro aktivní spolupráci a vzájemnou informovanost mezi radnicí a podnikateli, jejichž firmy působí v našem městě
 • jsme pro podporu opravy vzhledu Roškotova divadla a vrátíme mu jeho původní kouzlo
 • jsme pro navázání parku za Roškotovým divadlem s nedávno zpřístupněným parkem za kostelem
 • jsme pro podporu dalšího rozvoje v areálu bývalé Perly, jehož oživením by měla nová budova DDM a také ateliéry uměleckoprůmyslové školy
 • jsme pro více dotací do oblasti kultury a sportu
 • jsme pro podporu spolků v jejich kulturní a společenské činnosti navýšením grantových prostředků do kultury
 • jsme pro podporu poskytovatelů sociálních služeb a budeme společně vyhodnocovat s partnerskými organizacemi potřeby seniorů, zdravotně znevýhodněných a sociálně potřebných v našem městě
 • jsme pro rozvoj informačních technologií na městské úřadě
 • zaměříme se na vyhledávání dotačních titulů na investiční akce připravované městem
 
pro malé a mladé
 • porodné nejméně 4 000 Kč na každé dítě
  • podmínky
   • nemít dluh vůči městu
   • trvalé bydliště v Ústí nad Orlicí
   • mít bydliště mimo budovu městského úřadu
 • zápisné pro prvňáky 1 500 Kč na každé dítě
  • podmínky stejné jako u porodného
 • MHD pro 1 dospělého jako doprovod dítěte do 6 let zdarma
 
pro střední generace
 • příspěvek na zachycování  vsakování dešťové vody až  10 000 Kč.
  • budova s č. p. v Ústí nad Orlicí
  • udržitelnost 7 let v daném čísle popisném
 • chceme připravit další pozemky pro individuální výstavbu rodinných domů
 
pro seniory
 • MHD pro starší 65 let zdarma
 • poloviční poplatky za svoz komunálního odpadu pro starší 75 let